Vejledende Matematiktest for Voksne, 2. udgave


   

Vejledning

VMV-2 er udviklet til brug for uddannelsesinstitutionernes vejledning af voksne ved indgangen til Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).

Sigtet med VMV-2 er at afdække aspekter af voksnes funktionelle matematikfærdigheder med henblik på at bidrage til besvarelse af følgende spørgsmål:

  1. Har den voksne utilstrækkelige forudsætninger for at få tilfredsstillede udbytte af FVU-matematik
  2. Har den voksne passende forudsætninger for at få tilfredsstillede udbytte af FVU-matematik
  3. Har den voksne så gode forudsætninger, at der bør henvises til undervisning på et højere niveau end FVU-matematik.

Opfølgning med deltageren

Testleder eller en vejleder gennemgår efter testafviklingen resultatet med hver enkelt deltager.

Testen efterfølges altid af en individuel vejledningssamtale, hvor deltageren bør opleve, at det har været værd at deltage i testen, og at de har fået en forklaring på resultatet af testen. Deltageren bør desuden opleve, at udbyderne af FVU-matematik følger op på testresultaterne og deltagerens valg på baggrund af vejledningen i tilknytning hertil og iværksætter de aftalte matematikundervisningstilbud.

Testen er ikke et undervisnings- eller træningsmateriale. Der må ikke udleveres facitliste til testen eller lignende til deltageren.